SIA ”Sprintlab” on tehnyt sopimuksen nro. SKV-L-2019/70 Latvian investointi- ja kehitysviraston (LIAA) kanssa saadakseen tukea Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittaman ”Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” -tapahtuman puitteissa.

LIAA support